Fitness


Wat is wat?

Definitie:

Met fitness wordt er meer en meer een welnessconcept beoogt. Voor fitness, wat betreft het pure trainingsgebeuren, moeten we dit dan ook situeren in de context van "Physical Fitness". Hierin steekt het Engelse woord "Physical" wat niet meer of niet minder betekent dan "Fysiek". We gaan dus de fysieke component van ons lichaam trainen.

Voor wat betreft fitness in de fitnesszaal, betekent dit dat we ons niet enkel op het musculaire gedeelte, maar ook tegelijkertijd op het cardiorespiratoire gedeelte gaan focussen. Dit heeft niet enkel tot gevolg dat we een (zeer matige) toename krijgen van de spiermassa, maar tevens dat de uithouding (vaak aangeduidt en gebruikt als parameter voor conditie) getraind wordt.

Deze twee componenten (kracht en uithouding) zorgen ervoor dat we lichamelijk een veralgemeend effect krijgen, dat ervoor zorgt dat we er niet alleen beter gaan uitzien, maar dat we tevens een betere algemene conditie gaan verkrijgen. De kunst is dan ook een goede interactie tussen beide componenten te verkrijgen.

In de zaal wordt gewerkt met een combinatieprogramma van cardiofitness en een fitnessprogramma waarbij gebruik gemaakt wordt van toestellen en of losse gewichten.

Let wel, het krachtprogramma voor fitness onderscheidt zich van de andere programma' s door het gebruikte gewicht en het aantal herhalingen. Hier wordt er voornamelijk gebruik gemaakt van meerdere herhalingen, met lichtere gewichten. Men neigt dus meer naar een systeem van krachtuithouding.

CARDIOFITNESS + KRACHT(-UITHOUDINGS)PROGRAMMA