Kracht-uithouding


Wat is wat?

Definitie:

In de terminologie van kracht-uithouding vinden we twee componenten terug. Namelijk kracht en uithouding. Samengevoegd duidt dit erop dat we de uithouding van onze kracht willen verbeteren. De doelstelling is een dusdanige uithouding te kweken die ons in staat stelt de ondergane belasting langer vol te houden.

Met andere woorden, we gaan met een zelfde gewicht, na verloop van tijd en training, meer herhalingen kunnen uitvoeren dan initieel. Er worden hier lagere gewichten gebruikt dan bij bodybuilding en bij powertraining, maar het aantal herhalingen zal groter zijn dan bij deze trainingsvormen.

De literatuur begint hier bij een herhalingsaantal van 12 tot 15 keer. Wat betreft de bovengrens voor het aantal herhalingen, daar blijft de literatuur vaag over. Wel kan aangehaald worden dat men werkt volgens principes van de medische trainingstherapie, waarbij men tot zelfs 60 herhalingen en meer gaat, berekend volgens een percentage van de maximale belasting die men kan uitvoeren.

Deze vorm leent zich dan ook uitstekend voor training bij uithoudingssporten (als aanvulling en als basistraining) en als revalidatiemiddel voor gekwetsten. Uiteraard heeft dit ook zijn nut bij andere sporten, maar daar zal men dit eerder gebruiken als een onderdeel van de basisconditie.

POWERTRAINING <<->> BODYBUILDING <<->> KRACHT-UITHOUDING